Verzenden/ontvangen

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Er wordt geen BTW in rekening gebracht bij de producten omdat Stof-vol-lof valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling van kleine ondernemingen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van het gewicht van uw bestelling.

De verzending gebeurt via B-Post naar een thuisadres of een adres van je werk. Indien je bestelling via een pakket wordt verzonden kan je dit online opvolgen en krijg je een bewijs van afgifte. Mits een toeslag van 1 euro kan je het pakket laten verzekeren tot 500 euro en wordt een handtekening gevraagd bij ontvangst.

 

Voor België

< 50 gr                    => 1,00 euro

50gr tot 100 gr         => 2,00 euro

100gr tot 350gr       => 3,50 euro 

350gr tot 2kg          => 5,50 euro  

2kg tot 10kg           => 6,50 euro 

 

Voor Nederland

< 50gr                    => 1.50 euro

50gr tot 100 gr        => 4.50 euro

100 gr tot 10kg        => 7,00 euro

Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen de vijf dagen na het plaatsen van de bestelling. De verzending gebeurt na het ontvangen van de betaling op ons rekeningnummer. Indien de betaling na vijf (5) werkdagen niet is toegekomen op ons rekeningnummer, behoudt Stof-vol-lof zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding naar de koper. De betaling dient te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE20 0689 0202 5356 op naam van Stof-vol-lof.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Verzendingen naar andere landen kunnen enkel op aanvraag. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Er is ook de mogelijkheid om goederen af te halen in CVO-Kempen Mol, afdeling moderealisatie. Dit kan enkel voor studenten die op dat moment ingeschreven zijn in de cursus moderealisatie op deze school in Mol. De levering daar, gebeurt op donderdagavond tijdens de schooluren op afspraak met Stof-vol-lof. Deze studenten kunnen enkel via de pagina van Facebook of via info@stof-vol-lof.be bestellen en niet via de webwinkel van Stof-vol-lof om van deze gratis dienst gebruik te kunnen maken.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Indien een artikel niet meer voorradig is, ontvangt de koper hierover een bericht. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

 

 

KID-SNIT

het creatieve kinderfestijn

(zie rubriek kinderfeestjes)